logo

Business consulting

sacha Mijn naam is Sacha Gaublomme en ik ben sinds 2001 werkzaam als ICT - Consultant.

Na mijn opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (optie Informatica) aan de KU-Leuven, ben ik in 2001 aan de slag gegaan als ICT - Consultant bij de firma Ordiges (www.ordiges.com). Begonnen als Junior Consultant met voornamelijk werk bij eindklanten, ben ik opgeklommen tot Senior Consultant/Functioneel Analist/Tester binnen het bedrijf.

Na 10 jaar actief geweest te zijn als werknemer, ben ik in 2011 dan van start gegaan als Freelance ICT - Consultant met voornamelijk als doel om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan in deze boeiende en groeiende sector.

Op die manier is in 2011 SAGACO tot stand gekomen. Het grootste deel van de activiteiten van SAGACO worden nog steeds uitgevoerd binnen Ordiges.

De term Business consulting is een vlag die een ruime lading dekt.

In het geval van SAGACO bestaan de activiteiten, onder Ordiges – vlag, voornamelijk over de volgende opsomming:

 • Implementeren van software, hoofdzakelijk boekhoud- en ERP – software
 • Uitvoeren en opvolgen van projecten bij implementatie van de software
 • Geven van opleidingen (NL – FR) aan key-users/eindgebruiker/collega’s
 • Opstellen van documentaties (technisch en gebruiker)
 • Eerste lijn helpdesk via telefoon, e-mail, on-site.
 • Overname van gegevens bij implementatie van nieuwe projecten
 • Reporting (via SQL, Excel, Business Objects)
 • Analyseren van bestaande/nieuwe functionaliteiten binnen de applicaties.
 • Testen van nieuwe functionaliteiten
 • Leiden van diverse projectgroepen, zowel intern als extern.
 • Presenteren van software, pre-sales (demo)

Sector

SAGACO is voor namelijk werkzaam in de volgende sectoren

 • Sector van Sociale Huisvestingsmaatschappijen (Vlaanderen en Brussel).
 • Publieke instellingen zoals VGC, RSVZ, HVW, VAPH, RIZIV, HVKZ, …
 • Ziekenhuizen
 • ...


icon

Enkele grotere projecten die over de jaren heen werden uitgevoerd:

Opstart en opvolging klant Woonhaven Antwerpen (2009-2010)


icon Opzet

Woonhaven Antwerpen is de grootste huisvestingsmaatschappij in België met ongeveer 18000 sociale woningen. De maatschappij is het resultaat van een fusie van 4 maatschappijen in Antwerpen. 2 ervan waren voor de fusie al klant bij Ordiges, 2 niet.

Missie:

Business analyse maken om de processen binnen Woonhaven om te zetten naar het gebruik van de Ordiges – software en migratie van de gegevens van de afzonderlijke databases naar de nieuwe fusie-database. Opleiding van de eindgebruikers en key-users.

icon Opvolging na migratie (vanaf 2011):

vermits Woonhaven Antwerpen zo’n 10x groter is dan de andere klanten in de sector, werd de klant geconfronteerd met verschillende noden en behoeften die niet aanwezig waren bij de andere klanten. Mijn taak is/was het analyseren van deze behoeften en het omzetten ervan in analyses bestemd voor de R&D – afdeling, alsook het verdedigen, opvolgen, testen, opleiden en implementeren van de gevraagde ontwikkelingen. Dit is een voortdurend proces tot op heden.

Implementatie en opstart van extra modules die in nog niet in gebruik genomen waren uit de Ordiges – oplossing.

Migratie boekhoudplannen naar eenvormig boekhoudplan sociale instellingen (2013-2014)

icon Opzet

In de portefeuille van Ordiges zitten een aantal Sociale Instellingen zoals HVW, HZIV, FBZ, FAO, DIBISS .. Deze instellingen werden verplicht om hun eigen boekhoudplan in te ruilen voor een eenvormig boekhoudplan dat door alle instellingen gebruikt werd.

icon Missie:

Analyse van het bestaande (eigen) boekhoudplan per instelling en het voorbereiden ervan naar het eenvormige boekhoudplan. Aangeven van valkuilen bij migratie en opportuniteiten tot efficiënter werken. Na de analyse werd de effectieve migratie van de gegevens (basisgegevens) en overname/omzetting/controle van de diverse saldi uitgevoerd.

icon Na migratie:

opleiding en begeleiding van de gebruikers

Analyse aanpassingen huurwetgeving (jaarlijks terugkerend))

icon Opzet

Quasi elk jaar is er in Vlaanderen of Brussel een aanpassing van de huurwetgeving. Deze aanpassingen hebben een invloed op de huurprijsberekening binnen de software.

Missie:

Deelnemen aan meetings met de regulerende organen (VMSW in Vlaanderen, SLRB in Brussel) en inschatten van de impact van de wijzigingen op de software. Vervolgens de impact terugkoppelen naar enerzijds de klanten en anderzijds de ontwikkelaars. Interpreteert iedereen de problematiek op dezelfde manier en dekken de voorgestelde aanpassingen alle mogelijk gevallen? De aanpassingen worden opgevolgd en tezamen met enkele key-users getest. Na validatie wordt een roll-out gedaan naar alle maatschappijen binnen de sector en worden de nodige opleidingen en opvolgingen voorzien.

MS-Office

De MS-Office-suite is een zeer krachtige tool met een oneindige lijst aan mogelijkheden. Deze suite heeft tot grootste doel om de gebruiker te helpen bij zijn of haar dagelijkse activiteiten.

icon Tijdens deze dagelijkse activiteiten wordt er zeer veel tijd verloren met manueel werk, vaak nog op papier. Een "rapport dat elke maand moet aangeleverd worden" wordt dan ook elke maand vanop 0 opgebouwd, met hetzelfde repetitief werk als gevolg . Maar de praktijk leert dat de eindgebruiker, met een beperkte kennis van de MS-Office al heel wat van dit manueel werk kan uitschakelen. Hierdoor kan de eindgebruiker zich ook beter en efficiënter met zijn kerntaken bezighouden.

Het gebruik van de verschillende onderdelen van MS-Office mag geen doel zijn, maar ze moeten een middel zijn om het gewenste doel te bereiken.
SAGACO voorziet eveneens opleiding van een aantal applicaties binnen deze MS-Office suite, meer bepaald Excel, Word, Powerpoint, Outlook. Dit kan op verschillende niveaus (beginner, gemiddeld, geavanceerd) en volgens verschillende snelheden.

SAGACO kan ook samen met u bekijken hoe u bestaande vragen of problemen binnen deze pakketten efficiënter kan aanpakken.

sagaco@telenet.be
+32 497 90 63 68 - © 2019
Beukenlaan 2A, 3110 Rotselaar
BE0838.794.038

linkedin cv cv